Algemene Vergadering 25 juni 2020

 

De Algemene Vergadering van Cipal dv vond plaats op donderdag 25 juni om 16 uur en werd op digitale wijze georganiseerd via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Dit communicatiemiddel maakte het mogelijk voor de vertegenwoordigers om in eigen persoon digitaal vanop afstand deel te nemen aan de Vergadering, te stemmen en schriftelijk, online vragen te stellen tijdens de Vergadering. 

 

Hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid. 

 

Documenten van de Algemene Vergadering van 25 juni 2020: 

Zit u nog met bijkomende vragen ? Contacteer dan Koen Goor via infoavdv@cipal.be of +32 14 57 64 05