ICT - beleid

Vandaag wordt er bij lokale besturen te vaak ad hoc nagedacht over IT-investeringen. Daarbij verloopt de dialoog tussen de beleidsmakers en de IT-specialisten niet altijd even vlot. Zij spreken niet altijd dezelfde taal en redeneren vanuit andere denkkaders (strategie en beleid versus apparatuur, technologie en praktijk). 

Wij vinden het belangrijk dat u als lokaal bestuur hier aan het roer blijft staan. Want een strategisch ICT-beleid is een must voor uw lokaal bestuur. Een nauwkeurig uitgekiende strategie van een lokaal bestuur dient alle facetten van digitalisering in overweging te nemen en dient daarbij vooral te focussen op beleidskeuzes, en niet op techniek. 

Concreet dienen de volgende vragen te worden gesteld en beantwoord: 

  • Digitale burger - Welke digitale oplossingen hebben onze burgers nodig? 
  • Digitale mandataris - Hoe kunnen we tot kwaliteitsvollere besluitvorming komen (management-informatie uit data)?
  • IT-infrastructuur - Hoe gaan we onze IT-infrastructuur naar de toekomst toe beheren? Moeten we alles zelf blijven doen?
  • Digitale ambtenaar - Kunnen we de toepassingen die ons lokaal bestuur gebruikt en de processen erachter verbeteren?
  • Samenwerking - Kan een ICT-samenwerking met andere besturen of bedrijven een meerwaarde betekenen voor ons bestuur? 
  • Algemeen - Waarop dienen we ons nu en de komende jaren te focussen wat betreft IT-beleid? 

C-smart structureert en brengt de twee werelden samen in een geheel. Wij zetten in op een langetermijnvisie. Wij bieden een outside view op het huidige en toekomstige IT-beleid van het lokaal bestuur.  En we bieden het beleidsniveau opties en keuzes.  C-smart biedt zowel strategisch advies in functie van een meerjarenplanning, als operationeel advies in functie van het verbeteren van de werkprocessen. 

Wil uw bestuur ook inzetten op een strategisch ICT-beleid dat klaar is voor de toekomst?

Maak een afspraak en kom er met ons over praten