Aankoopcentrales

Een overheidsopdracht uitschrijven is voor veel lokale besturen een zware last, omwille van de groeiende complexiteit en de enorme tijdsinvestering die ermee gepaard gaat.  Enerzijds moeten medewerkers zowel technisch als juridisch voldoende kennis opbouwen en onderhouden om de opdracht te kunnen uitvoeren. Anderzijds heeft de hele procedure van een overheidsopdracht een lange doorlooptijd, waardoor het lang wachten is op het gewenste resultaat.   

C-smart ontzorgt uw lokaal bestuur van de werklast en de tijd die een overheidsopdracht vereist. Wij vereenvoudigen de administratie, zowel voor onze lokale besturen als voor onszelf. De complexiteit lossen wij op door alle kennis en know-how te centraliseren. En, het is een open deur intrappen, maar door gebruik te maken van onze aankoopcentrales kan u interessantere voorwaarden verkrijgen door het hoger aangekochte volume.  

U kan onder volgende voorwaarden toetreden tot de aankoopcentrales van C-smart: 

  • Toetreden is vrijblijvend, er is geen aankoopverplichting
  • Vennoot zijn is geen noodzaak
  • U dient geen bijdrage of lidmaatschap te betalen
  • Intekenen via een eenvoudige (gemeente)raadsbeslissing

 

Ontdek hieronder onze huidige aankoopcentrales: 

 

 

Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contacteer ons