Cipal DV

Cipal dv is een intergemeentelijk samenwerkingsverband in de zin van het Vlaamse Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (“IGS-decreet”). De vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie (“ICT”) en de toepassing ervan ten behoeve van haar vennoten.

Cipal dv telt heden 258 vennoten (Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hulpverleningszones) die van haar diensten gebruikmaken.

Midden 2015 nam de Raad van Bestuur een aantal fundamentele beslissingen inzake de kerntaken en strategische (her)positionering van de vereniging. De Raad van Bestuur besliste dat Cipal dv zich stapsgewijs minder als technische ICT-provider of softwareleverancier zou profileren, maar meer en meer als een begeleider van haar vennoten op het vlak van e-government en bijhorende organisatorische veranderingsprocessen. De meer technische ICT-activiteiten werden overgedragen aan dochterondernemingen.

Om het nieuwe dienstenaanbod beter bekend te maken besliste de Raad van Bestuur in september 2016 om een nieuwe merknaam te lanceren voor deze dienstverlening: “C-smart” met als baseline “Lokaal digitaal”.

Om deze strategische herpositionering waar te maken, trok C-smart de voorbije jaren een aantal experten aan, met een jarenlange kennis en ervaring binnen de openbare sector. Deze adviseurs ondersteunen en begeleiden de vennoten op het vlak van organisatieontwikkeling, digitale transformatie en e-government, informatiebeheer, informatieveiligheid, samenwerking en dienstverlening. Daarnaast treedt C-smart ook op als aankoopcentrale, waaronder standaardsoftware en ICT-infrastructuur.

burger2x

Samenstelling organen

De wijze van samenstelling van de organen gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het IGS-decreet

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van 15 bestuurders (op 258 vennoten), door de Algemene Vergadering benoemd op voordracht van de vennoten. In tegenstelling tot de meeste andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden heeft dus niet elke gemeente een op zijn voordracht benoemde vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur deelgenomen door 1 lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks door de gemeenten aangeduid onder hun oppositieraadsleden.

In de algemene vergadering is elke vennoot vertegenwoordigd.

kaart cipal aangepast

Onze vennoten

Steden en gemeenten, autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de publiekrechtelijke verenigingen ervan, intergemeentelijke verenigingen, politiezones en hulpverleningszones kunnen toetreden tot Cipal dv.

Bij de Algemene Vergadering van 12 december 2019 mochten we 4 nieuwe vennoten verwelkomen, wat het aantal vennoten op 258 brengt.

Hieronder vindt u het overzicht van de vennoten van Cipal dv (toestand per 12 december 2019).

Raad van bestuur

De wijze van samenstelling van de Raad van Bestuur gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het IGS-decreet.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van 15 bestuurders (op 258 vennoten), door de Algemene Vergadering benoemd op voordracht van de vennoten. In tegenstelling tot de meeste andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden heeft dus niet elke gemeente een op zijn voordracht benoemde vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur deelgenomen door 1 lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks door de gemeenten aangeduid onder hun oppositieraadsleden.

Verslagen van de Raad van Bestuur

raad van bestuur2x

Cipal dv heeft 2 bestuursorganen: de raad van bestuur en de algemene vergadering.

De raad van bestuur is sinds 22 maart 2019 als volgt samengesteld:

Voorzitter

 • Paul Verbeeck, burgemeester Nijlen

Ondervoorzitters

 • Dries Wim, burgemeester Genk
 • Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
 • Geypen Greet, schepen Mechelen

Leden

 • Eens Karolien, schepen Tessenderlo
 • Fourie Lore, schepen Landen
 • lacopucci Pietro, schepen Waregem
 • Janssens Lieven, burgemeeter Vorselaar
 • Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
 • Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
 • Paredaens Koen, schepen Zoersel
 • Stijnen Francis, schepen Turnhout
 • Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
 • Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
 • Prévot Peter, schepen van Diepenbeek

Lid met raadgevende stem

 • Jacques Sien, gemeenteraadslid Ledegem

Directeur-generaal

 • Cras Nico

Administratief directeur

 • Celis Dirk
ambtenaar2x

Algemene vergadering

Onze Algemene Vergadering bestaat uit een vertegenwoordiging van elke Cipal-vennoot. Enkel steden en gemeenten, OCMW's, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, hulpverleningszones en politiezones kunnen vennoot worden van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Op basis van het aantal inwoners hebben deze vennoten een aantal aandelen, die op hun beurt recht geven op een aantal stemmen in de Algemene Vergadering.

Raadpleeg de lijst van de vennoten om te weten welk bestuur lid is van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Men kan inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten zijn vermeld. U kan hiervoor contact opnemen met Cipal dv per e-mail aan dirk.celis@cipal.be.

Op de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' van het Agentschap Binnenlands Bestuur vindt men alle nodige info voor het indienen van een klacht tegen een beslissing. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.